Křesťanské misijní centrum Sión

0 Počet promujících za jeden rok
0 Centra
0 Země
0 Promující

Kdo jsme?

Křesťanské misijní centrum Sión bylo založeno v roce 1990 v Seolu v Jižní Koreji. Jeho cílem je poskytovat systematické, vysoce kvalitní biblické vzdělávání lidem ze všech společenských vrstev, kteří se snaží Bibli porozumět.

Za pouhé 4 roky NNNZ založilo 75 poboček po celé Jižní Koreji a od té doby neustále roste. NNNZ v současnosti působí na 432 místech po celém světě a od roku 2019 přivádí více než sto tisíc absolventů ročně.

Kurzy a Programy

Přivádí lidi ke zralosti víry skrze ovládnutí
Bible od Genesis po Zjevení

Vize

Pomoci každému věřícímu zkoumat svou víru v kontextu Bible a vidět, jak se proměňuje a znovu vytváří k Božímu obrazu a podobě. Při plnění tohoto poslání se řídíme vírou, nadějí a láskou skrze Boží slovo.

Bez ohledu na své osobní, etnické, kulturní, náboženské a ideologické zázemí: absolventi NNZ jsou živým svědectvím o moci Božího slova.

Vyznání víry

2023 – třetí promoce 100 000

„Když jsem se díval na sekci karet, napadlo mě slovo ,zázrak‘. Měl jsem pocit, že to bylo vytvořeno díky Božímu vnuknutí. Když jsem odcházel z místa konání, neležel tam jediný kousek odpadu. Okolí baseballového stadionu se vždy po zápase promění ve smetiště, ale u křesťanského misijního centra Sión jsem se cítil úplně jinak. Byl to příklad podstaty Boha.“

Pastor Lim – presbyteriánská církev

2020 – druhá promoce 100 000

„Myslím, že je opravdu dobře, že jsem dnes přišel. Byla to hlasitá a nádherná promoce. Byla to síla a výkon, který nikde jinde nenajdete. Myslím, že každý by měl přijít do křesťanského misijního centra Sión a učit se. Byl to skvělý čas.“

Mezidenominační misionář

2019 – první promoce 100 000

„Kniha Zjevení není příliš dlouhá, ale obsahuje obrovský obsah o příchodu Božího království. […] Je Boží vůlí v to věřit a zvěstovat to vše mnoha lidem.

„Bůh a nebe přicházejí na tuto zemi a stávají se jedním, což znamená, že se tento svět stane svatým světem, kterému bude vládnout Bůh“ […] „Vytvořme dobrý svět podle Boží vůle.“

Předseda – Lee Man-Hee

Křesťanské misijní centrum Sión po celém světě

AsieAmerikaOceánieAfricaEvropa
Země 19Země 2Země 2Země 10Země 12
Církve 46Církve 9Církve 2Církve 10Církve 15

Historie NNNZ

Absolvujte kurzy křesťanského misijního centra Sión